NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Najbliższe wydarzenia:

22.08.2020 r.godz. 11.00 – IV Międzykulturowy Przegląd Piosenki w Żabinie

05.09.2020 r. godz. 11.00 – Urocz. Narodzenia NMP – Odpust parafialny – Mszy Św. dziękczynnej za 20 lat posługi duszpasterskiej w parafii przewodniczył będzie ks. bp Adrian Galbas SAC

Polecany post

Wirtualny spacer po żabińskim kościele

 Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania naszej świątyni.  Spacer wykonany przez p. Zbigniewa Bieleniewicza obejmuje kilka poziomów oraz s...

piątek, 17 października 2014

Wypominki - modlitwa za zmarłych

Wołanie zmarłych
Kiedy zbliża się listopad, zechciejmy usłyszeć wołanie o ratunek tych zmarłych, którzy przebywają w czyśćcu. Tylko my możemy skrócić ich czas oczyszczenia.
Święty Jan Vianney w jednym ze swoich kazań tak powiedział: „Bardzo bolesne i przejmujące jest położenie naszych rodziców, krewnych, znajomych, jeżeli zeszli z tego świata nie uczyniwszy zadość sprawiedliwości Bożej. Ale po co ja, bracia drodzy, wszedłem dziś na ambonę? Wszedłem z rozkazu Boga i przemawiać mam w imieniu waszych rodziców, krewnych, znajomych. Zdaje mi się, że słyszę ich, jak wołają: „Powiedz naszym ojcom, naszym matkom; powiedz naszym dzieciom, wszystkim naszym krewnym,co my za straszne męki cierpimy. Niech się zlitują nad nami i niech nam swej pomocy nie odmawiają. Oby się poruszyli naszymi wołaniami i wyrwali nas z tej niedoli! Przedstaw im, sługo Boży, szczegółowo naprzód wielkość mąk naszych, a potem środki, którymi mogą nam ulżyć albo całkiem uwolnić”.
Msza święta
W historii Kościoła, aż po dzisiejsze czasy, wielu świętym ukazywały się dusze czyśćcowe, prosząc o wsparcie. W jaki sposób możemy najlepiej pomóc cierpiącym w czyśćcu? Możemy to uczynić na wiele różnych sposobów, ale ci, którzy otrzymali łaskę obcowania z duszami czyśćcowymi, zgodnie podkreślają, że najskuteczniejszą formą pomocy zmarłym jest zamówiona za nich Msza święta.
Święty Mikołaj z Tolentino widział ogrom cierpiących dusz, które błagały go, by odprawił za nie Mszę świętą. Gdy to uczynił, w ciągu ośmiu dni zdał sobie sprawę, że wszystkie dusze, które widział, zostały uwolnione z czyśćca. Święty Ojciec Pio mawiał: „Więcej dusz zmarłych z czyśćca niż żyjących potrzebuje moich modlitw i wspina się na tę górę, by uczestniczyć w mojej Mszy świętej”. Z zeznań Marii Simmy wynika, że dusze czyśćcowe prosiły ją bardzo często o zamówienie Mszy świętej w intencji spokoju ich duszy. Msza święta przez to, że jest ofiarą i że to sam Jezus Chrystus modli się do swego Ojca, składając ofiarę ze swego życia, ma szczególną moc. Święty Jan Vianney powiedział: „Jeśli chcemy uwolnić z czyśćca jakąś osobę, ofiarujmy Bogu we Mszy świętej Jego umiłowanego Syna, wraz ze wszystkimi zasługami Jego śmierci i męki, wówczas niczego nie będzie mógł nam odmówić”.
Chrześcijanin powinien, przynajmniej raz w roku, zamawiać Mszę świętą za zmarłych.

Msza gregoriańska (30 Mszy świętych)
Szczególną popularnością cieszy się praktyka tzw. Mszy świętych gregoriańskich. Polega ona na celebrowaniu przez 30 kolejnych dni Mszy świętej za jednego zmarłego. Praktyka ta została zainicjowana w VI w. przez papieża Grzegorza Wielkiego. Papież ten polecił odprawianie przez 30 dni Mszy świętej za zmarłego mnicha, który za życia sprzeniewierzył się ślubowi ubóstwa. Ów mnich, jak świadczy św. Grzegorz, 30. dnia ukazał się swemu przełożonemu i podziękował za okazane mu miłosierdzie, tego bowiem dnia opuścił czyściec. W 1884 r. Stolica Apostolska wyjaśniła, że „zaufanie wiernych do Mszy gregoriańskich jako szczególnie skutecznych dla uwolnienia zmarłego od kary czyśćca należy uważać za rozumne i zgodne z wiarą”.

Modlitwy i odpusty
Skuteczną pomocą dla dusz czyśćcowych są ofiarowane za nich umartwienia, wyrzeczenia i modlitwy, choćby najkrótsze, zwane aktami strzelistymi. Wierni szczególnym szacunkiem darzą tzw. wspominki i zapalanie świec w listopadzie, modlitwę różańcową, Drogę krzyżową oraz specjalne modlitwy za zmarłych. Szczególną wartość ma także praktyka odpustów za zmarłych. Wierni mogą je uzyskać, spełniając następujące warunki: wola uzyskania odpustu, stan łaski uświęcającej, odmówienie modlitwy i spełnienie czynu obdarowanego odpustem.

Jałmużna
Błogosławiona Anna Emmerich powiedziała: „To smutne, jak mało teraz pomaga się duszom w czyśćcu cierpiącym. Ich położenie jest przecież niezwykle ciężkie, bo same już w niczym nie mogą sobie pomóc. A kiedy ktoś się za nie modli, podejmując ofiarę w ich intencji i dając ofiarę pieniężną, to natychmiast im pomaga. Są wtedy tak szczęśliwe i radosne, jak omdlewający z pragnienia, któremu poda się chłodny napój”.
Dobrowolny i bezinteresowny dar – jałmużna,  zarówno materialna, jak i duchowa, ofiarowana za zmarłych, ma wielką wartość w oczach Bożych. Ofiary mogą być składane przy zamawianiu Mszy świętej, dla biednych, ale także na dzieła charytatywne i misyjne Kościoła.

Pomoc zmarłych
Warto pamiętać, że pomagając duszom czyśćcowym, zyskujemy ich wstawiennictwo w naszych zwykłych sprawach życiowych, w momencie śmierci, jak i po niej. Święci w niebie bardzo pragną nam pomagać. Święty Gertruda mówiła, że kiedy pomagamy w uwolnieniu duszy z czyśćca, to Pan Bóg cieszy się  i w odpowiednim czasie wynagrodzi nas hojnie za naszą miłość. Świadectwa osób, które wspierają zmarłych potwierdzają owocność wstawiennictwa tych, którzy dzięki ich pomocy zostali uwolnieni z czyśćca.

Zgodnie ze zwyczajem lat poprzednich w naszej parafii zostanie odprawionych w listopadzie 30 Mszy świętych za tych zmarłych, których imiona wypiszemy w wypominkach. W pierwszej kolejności należy pamiętać o zmarłych współmałżonkach, dzieciach, rodzicach, rodzeństwie, krewnych i dobroczyńcach, a następnie o wszystkich zmarłych przebywających w czyśćcu, zwłaszcza zapomnianych przez najbliższych.
Dodatkowo zapraszamy do odprawienia nowenny za zmarłych, która rozpocznie się 1 listopada, w uroczystość Wszystkich Świętych, a zakończy 9 listopada. Są to szczególnie uprzywilejowane w Kościele dni modlitwy za zmarłych.
Ofiara – jałmużna, która z tej okazji będzie składana, zostanie przeznaczona na spłaty kredytów za remonty naszych kościołów. Dary serca za wypominki zamówione internetowo (e-mailem - parafiazabin@wp.pl), prosimy wpłacać na numer konta:
Parafia Narodzenia NMP w Żabinie
Żabin 25
19-520 Banie Mazurskie
nr konta: 71 9348 0000 0680 0459 2000 0010
tytułem: Wypominki - imiona polecanych zmarłych

Bóg zapłać za składane ofiary.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza