NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Najbliższe wydarzenia:

22.08.2020 r.godz. 11.00 – IV Międzykulturowy Przegląd Piosenki w Żabinie

05.09.2020 r. godz. 11.00 – Urocz. Narodzenia NMP – Odpust parafialny – Mszy Św. dziękczynnej za 20 lat posługi duszpasterskiej w parafii przewodniczył będzie ks. bp Adrian Galbas SAC

Polecany post

Wirtualny spacer po żabińskim kościele

 Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania naszej świątyni.  Spacer wykonany przez p. Zbigniewa Bieleniewicza obejmuje kilka poziomów oraz s...

poniedziałek, 18 grudnia 2017

Modlitwa o Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty
zintegruj wszystkie elementy mego istnienia,
pomóż mi, bym kochał siebie samego i doceniał moją godność ludzką i chrześcijańską.

Przyjdź Duchu Święty
zniszcz mój egoizm ogniem Twego światła.

Przyjdź Duchu Święty
i spraw bym umarł dla człowieka starego, który mnie pociąga do grzechu.

Przyjdź Duchu Święty
i odnów mnie, abym był nowym stworzeniem.

Przyjdź Duchu Święty
i rozpal we mnie ogień Twojej miłości, abym kochał wszystkich ludzi,
szczególnie biednych i najbardziej potrzebujących.

Przyjdź Duchu Święty
uczyń mnie pokornym, bym wszelką chwałę oddawał Bogu.

Przyjdź Duchu Święty
doprowadź mnie do całej prawdy, odrzucając wszelki fałsz i podstęp

Przyjdź Duchu Święty
otwieram się całkowicie na twoje natchnienia i poruszenia.
Uczyń ze mną, co zechcesz, poddaję moje plany Twoim,
chcę tylko, by moje życie było takie, jakim Ty chcesz je widzieć.

Przyjdź Duchu Święty
i daj mi miłość i zrozumienie Słowa Bożego.
Otwórz moje uszy, abym go słuchał
i siłę woli, abym za nim szedł i był mu posłuszny.

Przyjdź Duchu Chrystusa zmartwychwstałego
i spraw, bym tworzył Ciało Chrystusa.

Przyjdź Duchu Chrystusa uwielbionego
i stwórz w nas jedność:
zniszcz bariery nienawiści i podziału, które zbudowaliśmy przez nasz egoizm.

Przyjdź Duchu komunii Ojca i Syna
i zgromadź Lud Boży w jedno serce, jedną duszę, jedną wiarę w jednym Ojcu.

Przyjdź Duchu zdrowia
i uzdrów nasze zranione relacje.

Przyjdź Duchu prawdy
spraw, byśmy zawsze układali nasze relacje w prawdzie, sprawiedliwości i pokoju.

Przyjdź Duchu jedności
i zgromadź wszystkie odłamy chrześcijańskie w jedną trzodę, pod jednym Pasterzem.

Przyjdź Duchu Stworzycielu
i odnów oblicze ziemi:
uczyń niebo nowe i ziemię nową, bo tego oczekujemy i potrzebujemy.

Przyjdź Duchu Odnowicielu
i zaprowadź sprawiedliwość na tym świecie.

Przyjdź Duchu nadziei
spraw byśmy wierzyli, że dobro zawsze zwycięży zło,
abyśmy rozsiewali ziarna dobra.

Przyjdź Boża Mocy,
abyśmy byli świadkami, że życie Ewangelią jest możliwe
w strukturach ekonomicznych, politycznych i społecznych.

Przyjdź Duchu, który wiejesz, kędy chcesz,
i daj nam wyobraźnię, potrzebną do scementowania cywilizacji miłości
i stworzenia sprawiedliwych struktur,
które byłyby znakiem królestwa ostatecznego, przez nas oczekiwanego.
Uzdrów mnie w taki sposób, abym całą wieczność chwalił Cię i błogosławił
z radością całkowitego zdrowia w pełni życia wiecznego. Amen. 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza